Aktualności

Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach w zakresie odpadów komunalnych za rok 2018
2029-05-23
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2019 roku
2020-05-28
Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2019
2020-05-28
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
2020-05-27
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
Unieważnienie postępowania - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
2020-05-27
Unieważnienie postępowania - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
2020-05-27
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
Awaria wodociągu - ujęcie wody Majdan
2020-05-25
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku od godz. 13:30 nastąpiła przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Majdan z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy.
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalneg - etap 2..
2020-05-25

Strony