Aktualności

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 10:00.
2020-07-10
Procedura zgłaszania reklamacji urządzeń zainstalowanych w związku z realizacją projektu "WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ W GMINACH BIESZCZADZKICH POPRZEZ INSTALACJĘ SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH".
2020-07-09
Szanowni Państwo,
RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019.
2020-07-08
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna w roku 2019. Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.
Konkurs pt. "Historyczny mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy"
2020-07-08
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PSR W 2020 R.
2020-07-02
Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż do dnia 08 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CISNA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ WERYFIKACJA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
2020-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Akcja informacyjna - opłata miejscowa.
2020-07-01
Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA
2020-07-01
W imieniu Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR uprzejmie informujemy, o realizacji spotkań on-line, w formie webinariów pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA” kierowanych do beneficjentów oraz zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.

Strony