Aktualności

2020-11-20
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż po zakończonych konsultacjach społecznych została zaktualizowana Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
2020-11-19
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego prosimy właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cisna o podanie stanu wodomierza do dnia 30 (poniedziałek) listopada 2020roku pod numer telefonu: 13 468 63 38 wew. 12. W przypadku braku informacji o odczycie po w/w terminie nie będzie wystawiona faktura.
2020-11-19
Informacja w poniższym załączniku.
2020-11-13
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 17 i 18 listopada 2020 roku w związku z COVID-19 odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem, natomiast w razie braku worków gminnych można oddać odpady w swoich workach oczywiście prawidłowo posegregowanych.  Za utrudnienia przepraszamy.
2020-11-13
Uprzejmie informuje, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.
2020-11-09
OD DNIA 09.11.2020R. URZĄD GMINY CISNA NIE OBSŁUGUJE PETENTÓW BEZPOŚREDNIO. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ. PŁATNOŚCI PROSZĘ REGULOWAĆ W BANKU LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
2020-11-05
Wójt Gminy Cisna informuje, że zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną Nr 3741/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. zrealizowała i uzyskała następujące efekty zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2020 roku.

Strony