Aktualności

Protokół z postępowania - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
2017-01-18
Protokół z postępowania - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017R.
2017-01-13
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku
2017-01-11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.
Zapytanie ofertowe - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
2017-01-10
Zapytanie ofertowe - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
Informacja Starosty Leskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków
2017-01-09
Informacja Starosty Leskiego w sprawie przystąpienia do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o zagrożeniu grypą ptaków
2017-01-02
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje o zagrożeniu grypą ptaków o wysokiej zjadliwości. Do chwili obecnej na terenie kraju wystąpiły ogniska choroby u drobiu w tym na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2017r.
2016-12-29
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna w roku 2017. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby chcące zutylizować składowane wyroby zawierające azbest o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.
ZAPROSZENIE NA XXIII SESJĘ RADY GMINY CISNA
2016-12-19
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu  28 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

Strony