Aktualności

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówki Terenowej w Sanoku, o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.
2018-10-15
Więcej informacji w załączniku.
Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r.
2018-10-12
Spotkania informacyjne dotyczące możliwości wsparcia rozwoju MŚP na terenie Bieszczadów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2018-10-11
Przerwa w dostawie wody z Ujęcia Majdan.
2018-10-09
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 09 października 2018 roku występuje przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Majdan w miejscowości Liszna, Majdan i Cisna z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy.
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa ciągu drogi nr ewid. 19 i 29 w km 0+000-0+700 w miejscowości Cisna
2018-10-08
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa ciągu drogi nr ewid. 19 i 29 w km 0+000-0+700 w miejscowości Cisna
Zapytanie ofertowe - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-10-05
Zapytanie ofertowe - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
Unieważnienie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze.
2018-10-05
Ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Cisna postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze Referent - kasjer w Wydziale Budżetu i Finansów zostaje unieważnione.
Zaproszenie na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.
2018-10-04
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Cisna zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Pages