Budżet i finanse

Uchwała nr 7/16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2019 - 2030.
2019-01-22
Uchwała nr 7/10/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2019 rok.
2019-01-22
Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-02-12
   
Uchwała nr VII/62/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
2018-02-12
   
Uchwała Nr VII/100/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-01-08
UCHWAŁA NR VII/39/2017 Z DNIA 12 GRUDNIA 2017R. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
2018-01-08
Uchwała Nr VII/17/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2016-12-20
 Uchwała Nr VII/17/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2017 - 2028.
Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
2015-11-03
Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Pages