Immovables

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działkę nr 212/6 w Cisnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2019-01-23
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 181/9, 152/2, 152/3, 152/4, 143/1, 143/3, w Lisznej, 29/2 w Ługu, 1 w Cisnej, 385/2, 399, 400/2, 401/1 w Wetlinie, 438/1 w Kalnicy przeznaczonych do zamiany.
2018-10-30
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 192, 276/7 w Cisnej, 491/6, 236 w Smereku, 647/1 w Wetlinie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2018-10-30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ORAZ ZAMIANY
2018-08-23
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 23.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -275/4 w Wetlinie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. -214/15 w Lisznej przeznaczona do zamiany oraz -lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 58 położonym na działce 276/6 w Cisnej,
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisnej oraz stronie internetowej urzędu protokołu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa.
2018-08-01
Cisna, dnia 01.08.2018 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2018-07-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wetlina.
2018-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 177/3, 177/4 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-11-16
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  17.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Pages