INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CISNA

Odnawialne Źródła Energii - informacja o otwarciu ofert w dniu 14.08.2018 r.
2018-08-15
Pod poniższym adresem dostępna jest Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.08.2018 r. dotycząca projektu OZE. http://www.archiwum.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=position2.php&i...
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - INFORMACJA O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
2018-07-19
Wszelkie informacje o postępowaniu przetargowym dotyczące projektu OZE dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokument-73-dostawa_i_montaz_jednostek_...
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU
2017-09-11
29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.
Wyniki naboru deklaracji przystąpienia do projektu OZE
2017-02-10
Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą : „ Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym, przeprowadziła
Nabór deklaracji do projektu OZE
2017-01-20
Gmina Cisna ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI DO PROJEKTU "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna"
2016-05-27
Informujemy, że deklaracje przystąpienia do projektu "INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CISNA" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej w terminie od dnia 30 maja 2016 roku do dnia 3 czerwca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna - Dokumenty do pobrania
2016-05-27
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna - regulamin, deklaracja oraz druk przelewu do pobrania.
Materiały ze spotkania informacyjnego
2016-05-25