News

Wybór oferenta- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
2017-11-20
Wybór oferenta- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
Informacja o spotkaniach w sprawie projektu Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001
2017-11-20
W związku z realizacją prac nad projektem Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady  PLC 180001 w ramach trzeciej tury spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy odbędą się dwie konferencje: - pierwsza w dniu 28 listopada 2017r. w remizie strażackiej w Komańczy - rozpoczęcie o godz. 10:00,
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-11-16
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  17.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
2017-11-16
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
Zapytanie ofertowe- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
2017-11-09
Zapytanie ofertowe- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem licencji dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-11-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).
ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-11-08
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na  XXXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko referent – ewidencja ludności, informatyk w Urzędzie Gminy Cisna.
2017-11-07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko referent – ewidencja ludności, informatyk w Urzędzie Gminy Cisna.  

Pages