News

Informacja o zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10:00.
2020-02-19
Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego do 500 000 zł
2020-02-19
Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego do 500 000 zł
Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. RIO w Rzeszowie
2020-02-17
Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Leskim.
2020-02-14
Zarządzenie nr 4.2020 Starosty Leskiego z dnia 27.01.2020 r. w sprawie sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Leskiego.
2020-02-14
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-13
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cisnej z dnia 12 lutego 2020 r.
2020-02-12
w sprawie określania terminów i regulaminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Cisna na rok szkolny 2020/2021.

Pages