News

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
2018-02-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z dnia 14 lutego 2018 r.
2018-02-14
OBWIESZCZENIE WÓJTA   GMINY   CISNA z dnia 14 lutego 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.
Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-02-12
   
Uchwała nr VII/62/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
2018-02-12
   
Modyfikacja treści SIWZ
2018-02-09
Modyfikacja treści SIWZ dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wyjaśnienia do treści SIWZ nr1
2018-02-09
Dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
2018-02-07
Nazwa biura IMGW-PIB: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/2 Obszar: województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 10:00 dnia 08.02.2018
Rekrutacja do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2”
2018-02-02
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).

Pages