Aktualności

Wybory uzupełniające na Ławnika Sądu Rejonowego w Lesku
2020-01-15
Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady - "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".
2020-01-13
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
2020-01-10
Wójt Gminy Cisna zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Cisna w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego. Uwagi do projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna do dnia 21 stycznia 2020r.
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
2020-01-09
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
2020-01-09
Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Zmiana numeru konta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa)
2020-01-02
Informujemy, iż od 01 STYCZNIA 2020 roku następuje zmiana numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa). Nowy rachunek bankowy: nr 98 1020 4391 0000 6702 0196 4618 Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie za odpady komunalne (śmieci). Możliwe jest również wnoszenie opłat w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu za 2019 r.
2020-01-02
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu za 2019 rok i wniesienia opłaty . Ustawowy termin złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty upływa 31 stycznia 2020 r.

Pages