Aktualności

Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2018-01-26
Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Informacja z otwarcia ofert- zaprojektuj i wybuduj
2018-01-24
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-01-24
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
FERIE ZIMOWE 2018 W CISNEJ!
2018-01-23
GMINNE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W CISNEJ ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZAOWNYCH PODCZAS FERII.
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Leskim.
2018-01-19
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Leskim.
Odpowiedź na pytania nr 3 do przetargu na roboty budowlane
2018-01-18
Odpowiedź na pytanie nr 3 do przetargu na roboty budowlane
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
2018-01-18
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2018-01-18

Pages