Aktualności

Wybór oferty
2020-02-25
Dotyczy zamówienia: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu.
Informacja o zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10:00.
2020-02-19
Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego do 500 000 zł
2020-02-19
Zapytanie ofertowe - udzielenie kredytu krótkoterminowego do 500 000 zł
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Leskim.
2020-02-14
Zarządzenie nr 4.2020 Starosty Leskiego z dnia 27.01.2020 r. w sprawie sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Leskiego.
2020-02-14
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-13
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cisnej z dnia 12 lutego 2020 r.
2020-02-12
w sprawie określania terminów i regulaminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Cisna na rok szkolny 2020/2021.

Pages