Aktualności

Zarządzenie nr 50/2020 Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Wójta Gminy Cisna z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań profilaktycznych i prewencyjnych w związku z COVID-19.
2020-03-12
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2020-03-12
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów.
2020-03-12
Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż z powodu MODERNIZACJI od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięty PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wetlinie. Prosimy o oddawanie odpadów zgodnie z harmonogramem. Za utrudnienia przepraszamy.
Komunikat Wójta Gminy Cisna w związku z koniecznością zapobiegania epidemii koronawirusa.
2020-03-11
Informacja w sprawie odpadów komunalnych.
2020-03-11
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że od dnia 11 marca 2020 roku do 24 marca 2020 roku w związku z koronawirusem NIE WYDAJEMY worków na odpady komunalne oraz NIE PRZYJMUJEMY deklaracji. Termin składania zostanie przesunięty i nie będą ponoszone konsekwencje. Za utrudnienie przepraszamy.
Wytyczne Szefa GZZK Cisna odnośnie koronawirusa.
2020-03-10
Zgodnie z decyzją Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wójta Gminy Cisna w związku z zagrożeniem koronawirusa ustala się co następuje: 1) Wprowadza się bezwzględny nakaz spisywania wszystkich osób przebywających na terenie gminy Cisna w obiektach świadczących usługi turystyczne i gastronomiczne;
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
2020-03-10
Zapytanie ofertowe - przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków Gminy Cisna
2020-03-05
Zapytanie ofertowe - przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków Gminy Cisna

Pages