Aktualności

ARiMR - Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
2020-05-25
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.
ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
2020-05-25
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
ARiMR - Premie dla młodego rolnika
2020-05-20
150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca. Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
Wznowienie przez KRUS od dnia 18.05.2020 r. obsługi interesantów w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych.
2020-05-20
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Smerek z ujęcia „Kolejarz”, z powodu prac konserwacyjnych.
2020-05-18
Zapytanie ofertowe - wykaszanie rowów przydrożnych II
2020-05-15
Unieważnienie postępowania - wykaszanie rowów
2020-05-15
ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
2020-05-14
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Pages