Aktualności

Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2017-12-20
Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zaproszenie na powitanie Nowego Roku 2018
2017-12-19
WÓJT GMINY CISNA, SOŁTYS WSI CISNA ORAZ PENSJONAT TROLL SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA POWITANIE NOWEGO ROKU 2018 NA PARKINGU W CISNEJ O GODZINIE 22:30 MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY Z DJ'EM
Wyjaśnienie treści SIWZ - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
2017-12-18
 Wyjaśnienie treści SIWZ - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-12-18
Obwieszczenie
2017-12-14
Obwieszczenie
Ostrzeżenie - silny wiatr -14.12.2017r.
2017-12-14
Ostrzeżenie - silny wiatr - 14.12.2017r.
OGŁOSZENIE
2017-12-13
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017r. poz.
OBWIESZCZENIE
2017-12-13
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017r. poz.

Pages