Aktualności

OGŁOSZENIE ARIMR O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA "OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH BRAK ZMIAN W 2018 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZŁOŻONEGO W ROKU 2017".
2018-02-19
   
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
2018-02-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
Modyfikacja treści SIWZ
2018-02-09
Modyfikacja treści SIWZ dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wyjaśnienia do treści SIWZ nr1
2018-02-09
Dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
2018-02-07
Nazwa biura IMGW-PIB: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/2 Obszar: województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 10:00 dnia 08.02.2018
Rekrutacja do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2”
2018-02-02
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15.
2018-02-02
Nazwa biura IMGW-PIB: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2 Obszar: województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 02.02.2018 do godz. 06:00 dnia 04.02.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
2018-01-31
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1. Obszar: Bieszczady i Beskid Niski. Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 31.01.2018 do godz. 18:00 dnia 01.02.2018.

Pages