Aktualności

LGD Nasze Bieszczady zaprasza na spotkanie
2015-09-18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-08-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
2015-08-18
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 22.07.2015 r. do 27.07.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Doradztwo zawodowe w zakresie nabycia umiejętności społeczno- zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD.”
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW
2015-08-17
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Komunikat Podkarpackiego WIOŚ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu
2015-07-06
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.
Komunikat Podkarpackiego WIOŚ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu
2015-07-06
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.
Information about the opening of pharmacy outlet in Cisna
2015-06-29
Infomacja o godzinach otwarcia PUNKTU APTECZNEGO Danfarm w Cisnej w Weekend Bożego Ciała.
Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
2015-06-24
Uwaga Rolnicy!

Pages