Aktualności

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2017-11-30
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2017-11-29
Prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie znajdziecie Państwo w załączniku.
Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2017-11-23
Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat projektu "E-składka - proste płatności z ZUS" Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.
Wybór oferenta- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
2017-11-20
Wybór oferenta- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
Informacja o spotkaniach w sprawie projektu Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001
2017-11-20
W związku z realizacją prac nad projektem Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady  PLC 180001 w ramach trzeciej tury spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy odbędą się dwie konferencje: - pierwsza w dniu 28 listopada 2017r. w remizie strażackiej w Komańczy - rozpoczęcie o godz. 10:00,
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
2017-11-16
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
Zapytanie ofertowe- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
2017-11-09
Zapytanie ofertowe- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup
ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-11-08
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na  XXXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

Pages