Aktualności

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Cisna
2013-03-20
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 27 marca 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cisna 1/2004” .
2013-03-01
Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951.) oraz art. 39, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz.
Terminy zebrań wiejskich
2013-02-13
Wójt Gminy Cisna informuje o terminach zebrań wiejskich dotyczących wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz spraw bieżących.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze
2012-09-27
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.
zawiadomienia o wyłożeniu modernizacji ewid. m. Strzebowiska
2012-08-28
Zawiadomienia o wyłożeniu modernizacji ewidencji m. Strzebowiska
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2012-08-08
Wójt Gminy Cisna ogłasza  
Ogłoszenie - bezpłatne badania lekarskie
2012-06-29
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniach 10-27 lipca 2012r. zorganizowane będą bezpłatne badania lekarskie w ramach obozu naukowego Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. W gabinetach w Szkole Podstawowej w Cisnej będą przyjmowali lekarze pracownicy naukowi następujących specjalności: - dermatolog
Ogłoszenie o przetargu
2012-06-22
Wójt Gminy Cisna ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4:  

Pages