Aktualności

Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Cisna
2020-03-16
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Cisna
ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY CISNA.
2020-03-16
GMINY CISNA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE ZMIENIA SIĘ ORGANIZACJĘ PRACY URZĘDU GMINY CISNA: - GODZINY PRACY URZĘDU: 7:30 – 14:00 - ZAMYKA SIĘ KASĘ URZĘDU GMINY – PŁATNOŚĆ PRZELEWEM
KOMUNIKAT SZEFA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – WÓJTA GMINY CISNA
2020-03-16
1. OSOBY POWRACAJĄCE Z ZAGRANICY MAJĄ OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ 14 DNIOWEJ KWARANTANNIE – NIE WYDAJE SIĘ DECYZJI ORGANU INSPEKCJI SANITARNEJ; 2. OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA OKREŚLONYCH INSTYTUCJI LUB ZAKŁADÓW PRACY: a. Polegającej na przygotowywaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw
Komunikat ARiMR dotyczący środków ostrożności w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa.
2020-03-13
Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora SP ZOZ Lesko z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzonych zmian organizacyjnych w działalności Szpitala Powiatowego w Lesku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
2020-03-13
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
2020-03-13
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
Zarządzenie nr 50/2020 Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Wójta Gminy Cisna z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań profilaktycznych i prewencyjnych w związku z COVID-19.
2020-03-12
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2020-03-12
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Pages