Spatial Planning

Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 15 lipca 2020 r.
2020-07-15
o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu IV do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 15 lipca 2020 r.
2020-07-15
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu : Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 15 lipca 2020r.
2020-07-15
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu : Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
Ogłoszenie Wójta gminy Cisna z dnia 31 października 2019 r.
2019-10-31
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania znak GGiB.6620.14.2018 w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
Postanowienie Wójta Gminy Cisna z dnia 23.10.2019 r.
2019-10-23
w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
Ogłoszenie Wójta gminy Cisna z dnia 25 września 2019 r.
2019-09-26
w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
Ogłoszenie Wójta gminy Cisna z dnia 21 sierpnia 2019 r.
2019-08-21
w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
Ogłoszenie Wójta gminy Cisna z dnia 4 czerwca 2019 r.
2019-06-04
w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.

Pages