Wytyczne Szefa GZZK Cisna odnośnie koronawirusa.

Zgodnie z decyzją Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wójta Gminy Cisna w związku z zagrożeniem koronawirusa ustala się co następuje:
1) Wprowadza się bezwzględny nakaz spisywania wszystkich osób przebywających na terenie gminy Cisna w obiektach świadczących usługi turystyczne i gastronomiczne;
2) Nakazuje się sołtysom monitorowanie mieszkańców wracających z zagranicy
i informowanie ich o konieczności poddania się obserwacji i kwarantannie domowej oraz informowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o powzięciu informacji o osobach powracających z rejonów i obszarów objętych koronawirusem;
3) Wprowadza się zakaz odwiedzin w szkole i przedszkolu obcych osób;
4) Zakazuje się organizacji imprez masowych oraz wszelkich wydarzeń kulturalno-artystycznych i sportowych oraz skupisk ludności;
5) Wprowadza się środki dezynfekujące w obiektach publicznych;
6) Wprowadza się nakaz ewidencji osób odwiedzających Urząd Gminy z poza terenu Gminy Cisna;
7) Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała u dzieci uczęszczających
do szkoły i przedszkola oraz osób przybywających w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych;
8) Wprowadza się zakaz udostępniania szkolnych obiektów sportowych w tym hali gimnastycznej.

Powyższe ustalenia obowiązują na terenie Gminy Cisna – do odwołania
Jacek Kowalski
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Tel. 507038572
kowalski@gminacisna.pl

Link do strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/