Zaproszenie na sołeckie zebrania sprawozdawczo - wyborcze.

Wójt Gminy Cisna oraz Sołtysi zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które odbędą się według poniższego harmonogramu:

KALNICA - Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 01.02.2019 r., godz. 17:00
PRZYSŁUP - Oberża Biesisko - 06.02.2019 r., godz. 16:00
SMEREK- spotkanie u Pana Radnego Niemczuka - 07.02.2019 r., godz. 16:00
CISNA - sala Gminnego Centrum Kultury i Ekologii - 08.02.2019 r., godz. 16:15
STRZEBOWISKA - spotkanie u Pani Sołtys - 10.02.2019 r., godz. 16:00
ŻUBRACZE - Stacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej - 11.02.2019 r., godz. 16:00
WETLINA - Remiza OSP w Wetlinie - 12.02.2019 r., godz. 16:00