Zawiadomienie o XXVI nadzwyczjanej sesji Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 14:00.