Zmiana numeru konta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa)

Informujemy, iż od 01 STYCZNIA 2020 roku następuje zmiana numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa).
Nowy rachunek bankowy:
nr 98 1020 4391 0000 6702 0196 4618
Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie za odpady komunalne (śmieci).

Możliwe jest również wnoszenie opłat w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Załączniki