Aktualności

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady o naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
2018-12-17
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie oc
Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów komunalnych w 2019r.
2018-12-14
Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów komunalnych w 2019r.
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.
2018-12-10
Ogłoszenie o przetargu - Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
2018-12-06
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 74
2018-11-30
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 74 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:46 dnia 30.11.2018
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r.
2018-11-28
Wybór oferenta - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-11-26
Wybór oferenta - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r.
2018-11-20

Strony