Aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
2018-02-28
   
INFORMACJA - NABÓR URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
2018-02-23
   
ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY CISNA
2018-02-22
   
Przedsiębiorco, najpóźniej do 26 lutego 2018 r. podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym
2018-02-21
   
Informacja z otwarcia ofert- zaprojektuj i wybuduj
2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert- zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE ARIMR O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA "OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH BRAK ZMIAN W 2018 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZŁOŻONEGO W ROKU 2017".
2018-02-19
   
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
2018-02-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
Modyfikacja treści SIWZ
2018-02-09
Modyfikacja treści SIWZ dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Strony