Aktualności

Awaria wodociągu - ujęcie wody Majdan
2020-05-25
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku od godz. 13:30 nastąpiła przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Majdan z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy.
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalneg - etap 2..
2020-05-25
Komunikat dotyczący opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r.
2020-05-25
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. że 31 maja br. mija ustawowy termin wniesienia II raty opłaty . Prosimy o terminową wpłatę .
Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie
2020-05-25
Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
ARiMR - Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
2020-05-25
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.
ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca
2020-05-25
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.
ARiMR - Premie dla młodego rolnika
2020-05-20
150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca. Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
Wznowienie przez KRUS od dnia 18.05.2020 r. obsługi interesantów w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych.
2020-05-20

Strony