Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku
2017-12-27
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku.
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 137
2017-12-27
Odpowiedzi na pytania dot. przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
2017-12-27
Odpowiedzi na pytania dot. przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 133
2017-12-22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 132
2017-12-21
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania dot przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
2017-12-20
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania dot przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2017-12-20
Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zaproszenie na powitanie Nowego Roku 2018
2017-12-19
WÓJT GMINY CISNA, SOŁTYS WSI CISNA ORAZ PENSJONAT TROLL SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA POWITANIE NOWEGO ROKU 2018 NA PARKINGU W CISNEJ O GODZINIE 22:30 MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY Z DJ'EM

Strony