Aktualności

„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Pilarz
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Pilarz
2014-06-11
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 19.05.2014 r. do 06.06.2014 r. przeprowadzony został kurs w zawodzie „Pilarz” (instrument aktywizacji edukacyjnej).
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna MPZP
2014-06-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna
Ogłoszenie o przetargu
2014-06-09
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404 m2, KW KS1E/00020976/5.
Zbiórka odpadów elektrycznych, elektronicznych i AGD
2014-05-30
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. (czwartek) w godzinach porannych na terenie Gminy przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD. Wystawiony sprzęt musi być kompletny i nierozmontowany. Wyznaczamy stałe punkty zbiórki w poszczególnych miejscowościach:
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2014-05-20
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce nr 79+3 Kalnica dla przedsięwzięcia pn: budowa budynku mieszkalnego, budowa dwóch budynków gospodarczych, budowa studni kopanej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
2014-05-20
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 08.05.2014 r. do 16.05.2014 r.
Pismo - ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San”
2014-05-16
Kancelaria adwokacka J.J.K. zaprasza na akcję "PRO BONO"
2014-05-12
Kancelaria adwokacka J.J.K. z siedzibą w Lesku, zaprasza w dniu 17.05.2014r. na akcję "PRO BONO" - świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla ludności zamieszkałej na terenie działalności kancelarii - to jest starostw: bieszczadzkiego i leskiego. Więcej informacji dostępnych w załączniku.

Strony