Aktualności

Informacja o zakończeniu szkolenia
2012-09-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach zadania aktywna integracja - instrument aktywizacji społecznej, 31.08.2012r. zakończyło się szkolenie z zakresu "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych".
Informacja dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Cisna"
2012-08-31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS - POKL, "Czas na aktywność w gminie Cisna" z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji.
Ważna informacja dla przedsiębiorców
2012-08-29
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.
Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2012-08-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 27.08.2012r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii rozpoczęło się szkolenie z zakresu "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych".
zawiadomienia o wyłożeniu modernizacji ewid. m. Strzebowiska
2012-08-28
Zawiadomienia o wyłożeniu modernizacji ewidencji m. Strzebowiska
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2012-08-08
Wójt Gminy Cisna ogłasza  
"Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego - Edycja 2012"
2012-07-06
Samorząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji konkursu pod nazwą: "Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego - Edycja 2012". Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl w zakładce poświęconej Województwu Podkarpackiemu.
Informacja o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.
2012-07-06

Strony