Aktualności

2020-09-03
Ogłoszenie o przetargu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2020/2021
2020-09-02
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
2020-09-02
Gminne Biuro Spisowe w Cisnej informuje, iż w dniach 1 września – 30 listopada 2020r. (czas realizacji PSR) w celach informacyjnych i interwencyjnych prowadzi dyżury. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Gminy w Cisnej (7:30 – 15:30). W godzinach 15:30 – 20:00 dyżur jest pełniony telefonicznie pod numerem: 531 725 163.
2020-09-02
Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł. Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.
2020-09-01
Wybór oferenta - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-09-01
Rada Sołectwa Cisna zaprasza na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego, które odbędzie się w dn. 09.09.2020 r. (środa) o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Ekologii i Kultury w Cisnej. Prosimy o przybycie Radnych z Sołectwa Cisna. Sołtys wsi Henryk Gajda
2020-09-01
Unieważnienie postępowania - Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2020-08-27
1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Strony