Aktualności

Wyłożenie do wglądu operatu opisowo-kartograficznego - m. Smerek.
2009-09-29
Od dnia 26 października do 16 listopada 2009 r.  w godz. od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony w Starostwie Powiatowym w Lesku operat opisowo- kartograficznego z ewidencji gruntów i budynków obrebu Smerek, gm. Cisna.
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2007-07-24
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisna 1/2004

Strony