Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisna
2017-10-24
ZAPROSZENIE NA XXXIII SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-10-24
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję  XXXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Cisna w dniu 27 października 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Zaproszenie na Panel Inteligentnej Specjalizacji Jakość Życia w obszarze Turystyki zrównoważonej
2017-10-18
Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na spotkanie Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Jakość Życia” – Turystyka zrównoważona”, który rozpocznie się w dniu 27 października br. o godz. 10:00 (rejestracja od 9:30) w Hotelu Salamandra w Hoczwi (http://salamandra-hotel.pl/).
Wybór oferenta- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
2017-10-17
Wybór oferenta- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
Od szkolenia do zatrudnienia 2017
2017-10-11
Ogłoszenie o bezpłatnych kursach i szkoleniach dla młodzieży.
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
2017-10-06
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
2017-10-03
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
Wybór oferenta- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-09-29
Wybór oferenta- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018

Strony