Aktualności

2020-09-01
Unieważnienie postępowania - Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2020-08-27
1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020
2020-08-26
Wybór oferenta - Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej
2020-08-24
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Rzeszowa i całego województwa podkarpackiego o honorowe oddawanie krwi. Obecnie potrzebujemy pilnie wszystkich grup krwi, najpilniej O Rh (-) minus. Krew można oddać w RCKiK w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14,
2020-08-24
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-08-21
Informacja z otwarcia ofert - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej.
2020-08-14
w sprawie jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna) Wójt Gminy Cisna informuje, iż próbka wody z wodociągu Cisna pobrana w dniu 13 sierpnia 2020 r. nie wykazuje zanieczyszczeń. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi. WÓJT GMINY CISNA mgr Renata Szczepańska
2020-08-12
Informacja z otwarcia ofert na Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”

Strony