Aktualności

Gospodarka Komunalna - Informacja w sprawie dnia wolnego od obsługi interesantów.
2020-07-21
Informujemy, iż ze względu na procedury administracyjne i sprawozdawcze KAŻDY CZWARTEK jest dniem bez obsługi interesantów z zakresu gospodarki komunalnej. Wójt Gminy Cisna mgr Renata Szczepańska
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r.
2020-07-17
Wójt Gminy Cisna informuje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie art. 6m ust. 2a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 r.
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
2020-07-16
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Konkurs nosi tytuł „Na bazarku w dzień handlowy, takie słyszy się rozmowy…-co produkt lokalny mówi o sobie?” Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: I grupa: przedszkolaki do 6 lat,
Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 10:00.
2020-07-10
Procedura zgłaszania reklamacji urządzeń zainstalowanych w związku z realizacją projektu "WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ W GMINACH BIESZCZADZKICH POPRZEZ INSTALACJĘ SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH".
2020-07-09
Szanowni Państwo,
RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019.
2020-07-08
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna w roku 2019. Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.
Konkurs pt. "Historyczny mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy"
2020-07-08
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PSR W 2020 R.
2020-07-02
Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż do dnia 08 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Strony