Aktualności

Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady - "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".
2020-01-13
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
2020-01-10
Wójt Gminy Cisna zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Cisna w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego. Uwagi do projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna do dnia 21 stycznia 2020r.
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
2020-01-09
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
2020-01-09
Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Zmiana numeru konta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa)
2020-01-02
Informujemy, iż od 01 STYCZNIA 2020 roku następuje zmiana numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa). Nowy rachunek bankowy: nr 98 1020 4391 0000 6702 0196 4618 Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie za odpady komunalne (śmieci). Możliwe jest również wnoszenie opłat w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu za 2019 r.
2020-01-02
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu za 2019 rok i wniesienia opłaty . Ustawowy termin złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty upływa 31 stycznia 2020 r.
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Mistrz Recyklingu VI edycja
2019-12-30
Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Strony