Aktualności

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe w zakresie opróżniania szamb komunalnym samochodem asenizacyjnym.
2019-06-28
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe w zakresie opróżniania szamb komunalnym samochodem asenizacyjnym na czas remontu oczyszczalni ścieków w Cisnej do Gminy Solina.
2019-06-28
Zapytanie ofertowe - Remonty bieżące dróg gminnych
2019-06-27
Zapytanie ofertowe - Remonty bieżące dróg gminnych
KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ WÓJTA GMINY CISNA
2019-06-25
W związku z ćwiczeniami Obrony Cywilnej na terenie Gminy Cisna, w piątek 28 czerwca 2019 r. w godz. 14.00 – 21.00 w Gminie Cisna oraz w gminach powiatu leskiego przeprowadzone zostaną głośne próby syren alarmowych. Za pomocą syren ogłoszone zostaną: 1. OGŁOSZENIE ALARMU – DŹWIĘK MODULOWANY TRWAJĄCY 3 MINUTY; 2. ODWOŁANIE ALARMU – DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY.
Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.
2019-06-21
Ostrzeżenie Krajowej Administracji Skarbowej przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych na imprezach plenerowych.
2019-06-19
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna w dniu 29 czerwca 2019 r.
2019-06-19
Nabór do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019-06-18
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania deklaracji właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, mieszkalno - usługowym lub z miejscami noclegowymi (małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50) zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej działce.

Strony