Aktualności

UCHWAŁA NR VII/39/2017 Z DNIA 12 GRUDNIA 2017R. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
2018-01-08
Ogłoszenie o II przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2018-01-05
Ogłoszenie o II przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
2018-01-05
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-01-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 138
2017-12-29
OGŁOSZENIE
2017-12-29
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.
dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2017-12-27
dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku
2017-12-27
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku.

Strony