Aktualności

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem zgłoszenia - przydomowe oczyszczalnie ścieków
2020-06-08
Wójt Gminy Cisna w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturoweg
Informacja o szkoleniu rezerwistów oraz ochotników do służby przygotowawczej
2020-06-05
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku informuje, iż 15 czerwca br. ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów oraz ochotników do służby przygotowawczej.
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej - II przetarg
2020-06-05
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej - II przetarg
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Ogłoszenie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 10:00.
2020-06-01
Zapytanie ofertowe - remonty bieżące dróg
2020-05-29
Zapytanie ofertowe - remonty bieżące dróg
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2019 roku
2020-05-28
Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2019
2020-05-28

Strony