Aktualności

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego
2019-11-07
w sprawie obowiązku uzyskania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 171
2019-11-05
Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020.
2019-10-28
W jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy skierowanych do mieszkańców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród nich są dwie nowości. TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA
2019-10-23
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia dotyczącego sprostowania omyłki oczywistej w postanowieniu znak: GGiB.6220.14.2018 z dnia 25.03.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rozbudowy Osady Magury.
Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10:00.
2019-10-23
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-10-16
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 162
2019-10-11
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem
2019-10-09
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem

Strony