Aktualności

Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
2020-05-27
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
Unieważnienie postępowania - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
2020-05-27
Unieważnienie postępowania - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
2020-05-27
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
Awaria wodociągu - ujęcie wody Majdan
2020-05-25
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku od godz. 13:30 nastąpiła przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Majdan z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy.
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalneg - etap 2..
2020-05-25
Komunikat dotyczący opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r.
2020-05-25
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. że 31 maja br. mija ustawowy termin wniesienia II raty opłaty . Prosimy o terminową wpłatę .
Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie
2020-05-25
Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.
ARiMR - Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
2020-05-25
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.

Strony