Aktualności

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 10:00.
2020-01-28
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-01-27
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Ruszyły strażackie zapisy na mistrzostwa kraju w narciarstwie i snowboardzie.
2020-01-23
Strażacy z jednostek OSP mogą zgłaszać swój udział do startu w VIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zawody rangi mistrzostw kraju odbędą się ponownie na stoku Polana Sosny w Niedzicy w dniach 22-23.02.2020. W zawodach bez wcześniejszych eliminacji mogą startować strażacy OSP z całego kraju.
Wybory uzupełniające na Ławnika Sądu Rejonowego w Lesku
2020-01-15
Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady - "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".
2020-01-13
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
2020-01-10
Wójt Gminy Cisna zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Cisna w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego. Uwagi do projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna do dnia 21 stycznia 2020r.
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
2020-01-09
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok

Strony