Aktualności

Zaproszenie na Panel Inteligentnej Specjalizacji Jakość Życia w obszarze Turystyki zrównoważonej
2017-10-18
Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na spotkanie Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Jakość Życia” – Turystyka zrównoważona”, który rozpocznie się w dniu 27 października br. o godz. 10:00 (rejestracja od 9:30) w Hotelu Salamandra w Hoczwi (http://salamandra-hotel.pl/).
Wybór oferenta- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
2017-10-17
Wybór oferenta- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
Od szkolenia do zatrudnienia 2017
2017-10-11
Ogłoszenie o bezpłatnych kursach i szkoleniach dla młodzieży.
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
2017-10-06
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żubracze
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
2017-10-03
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
Wybór oferenta- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-09-29
Wybór oferenta- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
Informacja z otwarcia ofert- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
2017-09-28
Informacja z otwarcia ofert- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2017/2018
Wybór oferenta- Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 245/1 w km 0+000-0+550, dz. nr ewid. 226 w km 0+000-0+150 oraz dz. nr ewid. 239 w km 0+000-0+150 w miejscowości Smerek
2017-09-25
Wybór oferenta- Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 245/1 w km 0+000-0+550, dz. nr ewid. 226 w km 0+000-0+150 oraz dz. nr ewid. 239 w km 0+000-0+150 w miejscowości Smerek

Strony