Aktualności

Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
2017-06-17
http://gminacisna.pl/pl/zasady-dotyczace-usuwania-drzew-i-krzewow
ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-06-14
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 28 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 2/2017
2017-06-07
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków Nr 2/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Informacja o prowadzonych naborach wniosków
2017-05-31
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub...
ZAPROSZENIE NA XXIX SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-05-25
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Wybór oferenta-usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017r.
2017-05-24
Wybór oferenta-usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017r.
Spotkanie informacyjne dot. Wojsk Obrony Terytorialnej
2017-05-16
Wojskowa  Komenda Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy, które odbędzie się w dniu 24.05.2017r. o godz. 16:30 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku
2017-05-16
Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2017 roku

Strony