Aktualności

Podziel się życiem - Oddaj Krew!!!
2020-08-24
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Rzeszowa i całego województwa podkarpackiego o honorowe oddawanie krwi. Obecnie potrzebujemy pilnie wszystkich grup krwi, najpilniej O Rh (-) minus. Krew można oddać w RCKiK w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14,
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-08-24
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Informacja z otwarcia ofert 21.08.2020r.
2020-08-21
Informacja z otwarcia ofert - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej.
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CISNA z dnia 14 sierpnia 2020r.
2020-08-14
w sprawie jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna) Wójt Gminy Cisna informuje, iż próbka wody z wodociągu Cisna pobrana w dniu 13 sierpnia 2020 r. nie wykazuje zanieczyszczeń. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi. WÓJT GMINY CISNA mgr Renata Szczepańska
Informacja z otwarcia ofert 12.08.2020r.
2020-08-12
Informacja z otwarcia ofert na Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
2020-08-11
Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej – odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do dnia 15.12.2010r? Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji do dnia 15 grudnia 2020r.
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2020 r. ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Cisna
2020-08-07
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Cisna w 2020 r.
Wybór oferenta -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2020-08-07
Wybór oferenta -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Strony