Aktualności

Ostrzeżenie - silny wiatr -14.12.2017r.
2017-12-14
Ostrzeżenie - silny wiatr - 14.12.2017r.
OGŁOSZENIE
2017-12-13
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017r. poz.
OBWIESZCZENIE
2017-12-13
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017r. poz.
Ostrzeżenie - silny wiatr
2017-12-12
Ostrzeżenie - silny wiatr
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2017-12-11
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2017-12-11
Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127
2017-12-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127
2017-12-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127

Strony