Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2014-04-04
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że rozpoczął opracowywanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady" PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Obwieszczenie Ministra Środowiska
2014-04-02
Minister Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację, iż do Ministerstwa Środowiska wpłynął i został wyłożony do wglądu raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji "Cisna - Stuposiany"62/2011/p.
Informacja Wójta Gminy Cisna
2014-03-26
Wójt Gminy Cisna informuje, że na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2014 zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uprzejmie proszę zainteresowane organizacje o zgłaszanie uwag do programu.
Podkarpackie Targi Pracy
2014-03-21
w dniu 10 kwietnia 2014 roku w rzeszowskiej hali Podpromie odbędą  się Podkarpackie Targi Pracy, organizowane przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zachęcamy do udziału!
Plakat "Dobry start w przedsiębiorczość"
Informacja o naborze do projektu "Dobry start w przedsiębiorczość"
2014-03-20
Ogłoszenie Biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
2014-03-19
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady Ogłasza nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. funduszy unijnych Dokument w załączniku
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne w Sanoku
2014-03-12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia).
"Nie daj się wkręcić" - list prezesa KRUS do rolników
2014-02-12

Strony