Aktualności

Informacja o wynikach naboru
2013-10-04
Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia rekrutacji  oraz  realizacji zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie  9.1.2. pt.
Informacja o wynikach naboru
2013-10-04
Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie  9.1.2. pt.
Informacja o zbiórce opon i elektrośmieci
2013-10-03
INFORMACJA
Dni Ubezpieczonego w ZUS
2013-10-02
a ramach tych dni spotkanie informacyjne z ZUS w siedzibie Gminy w Cisnej w dniu 8.10.2013 r.,  w godz. 10.00- 14.00 Specjalnie adresowane porady ekspertów, cenne wskazówki oraz pomocne publikacje. To wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach ZUS w całej Polsce w dniach 7-11 października. 
Ogłoszenie o przetargu
2013-10-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Ogłoszenie o konkursie "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna"
2013-09-27
Stosownie do Art.115 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gmina Cisna reprezentowana przez: Wójt mgr Renatę Szczepańską Wydział wykonawczy Zamawiającego: Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa Urząd Gminy w Cisnej 38-607 Cisna 49
Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna"
2013-09-27
Regulamim oraz materiały informacyjne do konkursu urbanistycznego "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna".
Plakat "Dzień Dawcy Szpiku"
To właśnie Ty możesz uratować życie.
2013-09-26
To właśnie Ty możesz uratować życie. Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 50 lat.

Strony