Aktualności

2020-09-15
Gmina Lesko zaprasza przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, działających na terenach wiejskich powiatu leskiego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Zarządzanie oraz planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej”.
2020-09-14
W związku z trwającym od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach: I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI - konkurs plastyczny II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII – konkurs fotograficzny
2020-09-14
Informacja z otwarcia ofert - usługa geodezyjna w ramach zadania "Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb"
2020-09-11
Informuję o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2020-09-11
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
2020-09-11
Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2020/2021
2020-09-10
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom , że 30 września 2020 r. mija ustawowy termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Wójt Gminy Cisna mgr Renata Szczepańska

Strony