Aktualności

2016-07-08
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 08 (piątek) lipca 2016 roku od godz. 13:00 do godz. 20:00 nastapi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa. W związku z brakiem przydatności wody do spożycia nastąpi przełaczenie do studni zapasowej. Prosimy o oszczędne gospodarowanie wodą. Za utrudnienia przepraszamy.
2016-06-24
Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się na terenie gminy Cisna w dniu 1 lipca 2016 roku zgodnie z załączonym harmonogramem.
Logo Rodzina 500+
2016-06-23
Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. W Gminie Cisna wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
2016-06-23
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na terenie województwa podkarpackiego stwierdza się występowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych oraz na nieużytkach czy odłogach.
2016-06-15
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2016-06-07
W związku z ćwiczeniami "Renegade - Sarex1" oraz "Anakonda - 16" na terenie gminy Cisna, w dniach 7-9 czerwca 2016r. w godz 9.00 - 15.00 przeprowadzone zostaną głośne próby syren alarmowych.  Za pomocą syren ogłoszone zostaną różne rodzaje alarmów. Przekazywane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi, których praktycznie nie należy wykonywać.
2016-06-03
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że od dnia 06  czerwca 2016r do 30 czerwca 2016   przeprowadzona zostanie zbiórka OPON: osobowe, ciężarowe, dostawcze i rolnicze. Opony należy dostarczyć do  PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WETLINIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 00 – 14 00.  
2016-06-03
Gmina Cisna i Rupiecisko.pl organizują: SZKOLNA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW z kampanią edukacyjną Termin: 06.06.2016 r.(poniedziałek), godz. 8:00 - 14:00 Miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ W CISNEJ

Strony