Aktualności

2016-02-05
Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż darmowe jabłka i gruszki dla potrzebujących mieszkańców Gminy Cisna będą wydawane dnia 12 lutego 2016 r. (tj. piątek) na parkingu w Cisnej od godziny ok. 900 do wyczerpania zapasów.   Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej tel. 13 468 63 07
2016-02-02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016r. na terenie województwa podkarpackiego.
2016-02-01
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert na wykonanie badań parametrów osadów ściekowych, w celu ich rolniczego wykorzystania, powstających na oczyszczalniach zarządzanych przez Gminę Cisna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO.
2016-02-01
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert na wykonanie badań parametrów ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach zarządzanych przez Gminę Cisna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO.
2016-02-01
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert na wykonanie oznaczeń parametrów wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego na ujęciach wód powierzchniowych i podziemnych zarządzanych przez Gminę Cisna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO
2016-02-01
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Gminy Cisna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO
2016-02-01
Wójt Gminy w Cisnej zawiadamia o unieważnieniu konkursu na opracowanie ”Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru centrum miejscowości Cisna”.
2016-01-25
IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady po południu 25.01 i w nocy 25/26.01, gołoledź, uwaga drogi śliskie.

Strony