Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej.

Na terenie województwa podkarpackiego zostanie wybudowana nowoczesna sieć światłowodowa dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu wykonanie przyłącza będzie całkowicie bezpłatne. Inwestorem realizującym projekt jest firma Voice Net S.A. z Rzeszowa.

Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu, w załączeniu znajdują się stosowne oświadczenia oraz ankiety . Wypełnione dokumenty prosimy składać w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu Gminy Cisna do dnia 15 czerwca 2018r.

Załączniki