Budżet i finanse

Uchwała nr VII/62/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
2018-02-12
   
Uchwała Nr VII/100/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-01-08
UCHWAŁA NR VII/39/2017 Z DNIA 12 GRUDNIA 2017R. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
2018-01-08
Uchwała Nr VII/17/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2016-12-20
 Uchwała Nr VII/17/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2017 - 2028.
Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
2015-11-03
Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2014r.
2015-03-04
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
2015-02-25
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
2015-02-19
Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Strony