Budżet i finanse

Uchwała budżetowa Nr XXVIII/105/2013
2013-02-04
Uchwała budżetowa Nr XXVIII/105/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2013r.
Uchwała Nr VII/38/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2013-01-10
Uchwała Nr VII/38/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.  składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na  lata 2013-2018.
Uchwała budżetowa Nr XV/50/2012
2012-02-06
Uchwała budżetowa Nr XV/50/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2012r.

Strony