Gospodarka komunalna

2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/100/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012-11-21
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011-05-13
Uprzejmie prosi się o ścisłe dostosowanie i przestrzeganie zasad segregacjii odpadów, zgodnie z załączoną tabelą.

Strony