Gospodarka komunalna

Informacja o podmicie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna
2017-04-28
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT”, Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok 
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2016
2017-04-28
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2015 w załączeniu.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2016
2017-04-28
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2016 w załączeniu.
Zasady właściwej segregacji odpadów
2017-03-01
Informacja
2017-01-31
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku złożenia do dnia 15 marca 2017 roku sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za 2016 rok.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku
2017-01-11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.
Informacja dotycząca zbiórki opon
2016-08-12
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że do 30 sierpnia 2016 roku został wydłużony termin zbiórki OPON: osobowych, ciężarowych, dostawczych i rolniczych.
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna
2016-06-24
Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się na terenie gminy Cisna w dniu 1 lipca 2016 roku zgodnie z załączonym harmonogramem.

Strony