Gospodarka komunalna

Zasady prawidłowej segregacji odpadów
2015-07-24
Ulotka informacyjna w załączeniu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2014
2015-04-22
Analiza w załączeniu
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne
2015-01-30
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cisna: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1 38-700 Ustrzyki Dolne Brzegi Dolne 1 (KRS: 0000044040, REGON: 370346967, NIP: 689-000-10-47)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
2015-01-30
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków  w Wetlinie czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 14 00, lub wystawić do drogi głównej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
2015-01-30
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach
2015-01-30
  OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ CISNA POZIOMY Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2015-01-30
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W WETLINIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 00 – 14 00.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2015
2015-01-13
W załączniku aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Strony