Gospodarka komunalna

Informacja
2013-06-26
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że od dnia 11 lipca 2013r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Cisnej będą wydawane oznakowane worki na odpady komunalne zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
Uchwała Nr XXVI/98/2012
2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/98/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XXVI/99/2012
2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/99/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki
Uchwała Nr XXVI/100/2012
2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/100/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXVI/101/2012
2013-02-26
Uchwała w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadadami.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna
2013-02-20
Wniosek o wpis do działalności regulowanej
2012-11-21
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Harmonogram odbioru odpadów w roku 2012
2012-01-10

Strony