Gospodarka komunalna

Uchwała Nr XXVI/100/2012
2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/100/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXVI/101/2012
2013-02-26
Uchwała w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadadami.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna
2013-02-20
Wniosek o wpis do działalności regulowanej
2012-11-21
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Harmonogram odbioru odpadów w roku 2012
2012-01-10
Informacja o segregacji odpadów
2011-05-13
Uprzejmie prosi się o ścisłe dostosowanie i przestrzeganie zasad segregacjii odpadów, zgodnie z załączoną tabelą.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2011 rok
2011-01-03

Strony