INFORMACJA dotycząca opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom , że 30 września 2020 r. mija ustawowy termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska