Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówki Terenowej w Sanoku, o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki